Hut near the Geisler Mountains

Full size: [948 x 1451]

More Photos