View onto Eichstett

Full size: [1883 x 1238]

More Photos